Ký ức về những ngày để tang Chủ tịch Hồ Chí Minh

PGS Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Lịch sử Đảng còn nhớ, khi thấy Thủ tướng Phạm Văn Đồng đọc diễn văn tại lễ mít tinh kỷ niệm Quốc khánh ngày 2/9/1969, ông và bạn bè hỏi nhau không biết Hồ Chủ…

Những ngày trước lúc đi xa của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Những câu chuyện nhỏ về Chủ tịch Hồ Chí Minh được người cảnh vệ già Trần Viết Hoàn kể lại với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong chiều 28/8. Ông Trần Viết Hoàn là người trực tiếp canh gác, bảo vệ…