Tỷ giá USD/VND liên ngân hàng xuyên thủng mốc chặn

Thời gian gần đây, khoảng cách giữa tỷ giá trung tâm và tỷ giá thực tế tại các ngân hàng thương mại tiếp tục được thu hẹp. Riêng trên thị trường liên ngân hàng, giá USD đã chính thức xuyên thủng mốc…