10 vụ án nghiêm trọng, phức tạp đưa ra xét xử sơ thẩm năm 2020

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cả nước đã thi hành kỷ luật hơn 90 cán bộ thuộc diện TƯ quản lý, trong đó có 21 ủy viên TƯ Đảng, nguyên ủy viên TƯ Đảng, 22 sĩ quan cấp tướng.

Sáng nay, Ban Chỉ đạo TƯ về phòng, chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo) họp phiên thứ 17 dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo để kiểm điểm, đánh giá kết quả hoạt động năm 2019; thảo luận, cho ý kiến về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2020.

Kỷ luật 90 cán bộ diện TƯ quản lý từ đầu nhiệm kỳ đến nay

Nhìn lại năm 2019 và từ đầu nhiệm kỳ đại hội 12 của Đảng đến nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá công tác PCTN đã có bước tiến mạnh mẽ, với nhiều chủ trương, giải pháp đột phá, đi vào chiều sâu, đạt nhiều kết quả rất quan trọng, toàn diện, đồng bộ, rõ rệt hơn, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, hưởng ứng, đánh giá cao.

10 vụ án nghiêm trọng, phức tạp đưa ra xét xử sơ thẩm năm 2020

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Tham nhũng được kiềm chế, từng bước ngăn chặn và có chiều hướng thuyên giảm; góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao uy tín và vị thế của nước ta trên trường quốc tế.

Trong đó, nổi bật là công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, góp phần hoàn thiện cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để “không thể tham nhũng”.

Cụ thể, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, TƯ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành gần 80 văn bản nhằm tăng cường công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và PCTN; QH, Chính phủ ban hành hàng loạt luật, nghị quyết, quyết định góp phần hoàn thiện cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để “không thể tham nhũng”.

Tổng bí thư cũng ghi nhận công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử được chỉ đạo đẩy mạnh, đi vào chiều sâu, tạo bước đột phá mới trong công tác phát hiện, xử lý tham nhũng. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật đối với hơn 420 đảng viên do tham nhũng, cố ý làm trái.

UB Kiểm tra TƯ đã thi hành kỷ luật và đề nghị TƯ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật đối với 3 tổ chức đảng trực thuộc TƯ và hơn 20 cán bộ diện TƯ quản lý, trong đó có 5 ủy viên TƯ, nguyên ủy viên TƯ Đảng.

Tính từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cả nước đã thi hành kỷ luật hơn 90 cán bộ thuộc diện TƯ quản lý, trong đó có 21 ủy viên TƯ Đảng, nguyên ủy viên TƯ Đảng (trong đó có 2 ủy viên Bộ Chính trị), 22 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang.

Qua công tác thanh tra, kiểm toán đã phát hiện vi phạm, kiến nghị thu hồi, xử lý tài chính 135.816 tỷ đồng và trên 897ha đất; kiến nghị xử lý hành chính đối với 1.967 tập thể và nhiều cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý 98 vụ việc, 121 đối tượng; tập trung hoàn thành thanh tra, kiểm toán các dự án thất thoát, thua lỗ lớn, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm và các vụ việc theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo.

“Công tác điều tra, xử lý các vụ án tham nhũng, kinh tế ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả hơn; điều tra, làm rõ bản chất chiếm đoạt, tham nhũng, thu hồi triệt để tài sản, truy tố, xét xử nghiêm minh, đúng pháp luật, nhưng cũng rất nhân văn”, Tổng bí thư đánh giá.

Riêng năm 2019, Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo xử lý 67 vụ án, 55 vụ việc, trong đó khởi tố mới và phục hồi điều tra 19 vụ án; đã kết thúc điều tra 22 vụ án/132 bị can; đã truy tố 21 vụ án/108 bị can; xét xử sơ thẩm 20 vụ án/85 bị cáo; xét xử phúc thẩm 15 vụ án/157 bị cáo; nhất là đã đưa ra xét xử sơ thẩm 10 vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm.

Trong năm qua đã thu hồi được số tiền hơn 35.000 tỷ đồng; riêng các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo đã tạm giữ, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản, ngăn chặn giao dịch tài sản giá trị gần 24.000 tỷ đồng.

Tập trung kiểm tra, thanh tra, kiểm toán các lĩnh vực nhạy cảm

Về nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, nhiệm vụ đặt ra hết sức nặng nề, tuyệt đối không được chủ quan, thỏa mãn, không được bằng lòng với những kết quả đã đạt được; công tác PCTN cần tiếp tục được đẩy mạnh, với quyết tâm cao hơn, quyết liệt hơn, hiệu quả hơn.

Tổng bí thư yêu cầu tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các chủ trương, định hướng lớn về PCTN trong các dự thảo văn kiện Đại hội 13.

Chỉ đạo tập trung kiểm tra, thanh tra, kiểm toán các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận về tiêu cực, tham nhũng; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên sai phạm, kiên quyết không để lọt vào cấp ủy những cán bộ không đủ tiêu chuẩn, có biểu hiện tiêu cực, tham nhũng.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, thanh tra việc thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ PCTN; kiểm tra, giám sát trong công tác cán bộ; rà soát, tổng kết, đánh giá kết quả thanh tra, kiểm toán đối với các dự án gây thất thoát lớn, thua lỗ kéo dài, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Tổng bí thư cũng yêu cầu tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; chú trọng xác minh, điều tra làm rõ hành vi tham nhũng, chiếm đoạt.

Trong năm 2020, tập trung  chỉ đạo kết thúc điều tra 21 vụ án, kết thúc xác minh, xử lý 21 vụ việc; truy tố 23 vụ án; xét xử sơ thẩm 29 vụ án, xét xử phúc thẩm 7 vụ án theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo. Nhất là, tập trung đưa ra xét xử sơ thẩm 10 vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Tổng bí thư cũng lưu ý, chấn chỉnh, đấu tranh đẩy lùi tư tưởng lo ngại việc đẩy mạnh PCTN sẽ “làm chậm sự phát triển”, làm “hạn chế sức sáng tạo, dám nghĩ, dám làm”, “nhụt chí”, “làm cầm chừng”, “phòng thủ” trong một bộ phận cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Cũng trong phiên họp này, Ban Chỉ đạo thống nhất kết thúc chỉ đạo xử lý đối với 6 vụ án, 3 vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo đã được giải quyết theo quy định của pháp luật.

10 vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm đưa ra xét xử trong 2020

– Vụ án “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” xảy ra tại Tổng Công ty Bia rượu nước giải khát (Sabeco), Quận 1, TP.HCM.

– Vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí” liên quan đến dự án 8-12 Lê Duẩn, Quận 1, TP.HCM

– Vụ  án “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại công ty Hải Thành, Quân chủng Hải Quân liên quan đến đất số 7-9 Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP.HCM

– Vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng” xảy ra tại Hội sở chính BIDV và chi nhánh Hà Thành, chi nhánh Hà Tĩnh và Công ty TNHH thương mại và dịch vụ du lịch Trung Dũng

– Vụ án “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại công ty CP hóa dầu và nhiên liệu sinh học dầu khí (PVB) trong dự án xây dựng nhà máy Ethanol Phú Thọ.

– Vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại công ty CP Tập đoàn Yên Khánh và các đơn vị có liên quan.

– Vụ án “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại dự án cải tạo và mở rộng sản xuất giai đoạn 2 – công ty Gang thép Thái Nguyên.

– Vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Tham ô tài sản” xảy ra tại Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn.

– Vụ án “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng xảy ra tại Ngân hàng Phương Nam (Sacombank)”.

– Vụ án “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi.

Theo Vietnamnet

Thông tin đáng chú ý

Mỹ phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Minuteman III được phóng từ căn cứ không quân Vandenberg, bang California lúc 12h33 ngày 5/2. Quả đạn không mang…

Dừng lễ hội Khai ấn đền Trần, Côn Sơn – Kiếp Bạc để ngăn đại dịch corona

UBND tỉnh Nam Định vừa phát công văn về việc dừng tổ chức Lễ hội Khai ấn đền Trần tại phường Lộc Vượng (TP Nam Định) để ngăn ngừa dịch corona.…

Mỹ nâng cấp để E3 cạnh tranh được với A-100

Bản hợp đồng nâng cấp được hai bên ký kết hôm 13/2 sẽ nâng cấp toàn bộ những chiếc E3 Sentry hiện có trong Không quân Mỹ lên chuẩn mới Block 40/45.…

Lần đầu tiên con người phát hiện oxy ở thiên hà khác

Thiên hà có tên Markarian 231. Nó khá đặc biệt, cách xa chúng ta 561 triệu năm ánh sáng. Phần trung tâm thiên hà hoạt động rất mạnh mẽ, trên thực tế…

Vì sao dự án máy bay thế hệ năm FS-2020 của châu Âu hoàn toàn thất bại?

Vào ngày 27/1 vừa qua, tờ báo Express của Thụy Điển đưa tin, Công ty quốc phòng Saab của nước này tuyên bố, dự án phát triển thế hệ thứ 5, có mật…

Đội giải cứu thức ăn đầu tiên ở Hà Nội

8 năm hoạt động, nhóm học sinh trường THPT chuyên Amsterdam (Hà Nội) đã giải cứu thức ăn thừa của nhiều nhà hàng, khách sạn, quán ăn để gửi đến người…

Ảnh đời thường của người đẹp Hàn Quốc – HyunA

Tại làng giải trí Hàn Quốc, HyunA được biết đến là một trong những thần tượng gợi cảm nhất giới Kpop. Cô theo đuổi và gắn liền…

Biển báo nhặt rác có người yêu gây cười tại núi Trầm

Tối 3/2, nhiều diễn đàn mạng chia sẻ bức ảnh chụp biển báo nhắc nhở ý thức khách du lịch ở núi Trầm (Chương Mỹ, Hà Nội). Tấm biển ghi bằng chữ trắng…

Những vũ khí đặc biệt của Cảnh sát các nước

Cảnh sát Mỹ - Súng người Dơi Vật dụng hữu hiệu gần đây nhất giúp Cảnh sát Mỹ vô hiệu hóa và trấn áp tội phạm không phải là một loại…

Kịp thời dập tắt đám cháy trong ngôi nhà khóa trái cửa

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (Công an quận Hoàn Kiếm) đã có mặt kịp thời tổ chức cứu hoả. Thời điểm xảy ra cháy, ngôi nhà…

11 tiểu hành tinh có thể lao vào Trái Đất

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Leiden (Hà Lan) đã phát triển mạng lưới thần kinh Haz Hazous Object Objectifier, hệ thống trí tuệ nhân tạo có thể dự…

Vì sao Dương Quý Phi mãi mãi là Quý Phi?

Dương Ngọc Hoàn, dù rất được sủng ái nhưng không thể trở thành hoàng hậu: Ảnh minh họa: ss998 Dương Quý Phi (719-756) tên thật là Dương Ngọc Hoàn,…

Hà Nội xây gần 13km cống ngầm dưới sông Tô Lịch

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung hôm qua đã đi kiểm tra tiến độ dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá (xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì). Dự án…

Văn Toàn mua 30 đôi giày tặng các em ở học viện HAGL

Văn Toàn đã tặng cho 30 em học viên khóa 5 của học viện món quà đầu năm đầy bất ngờ. Trợ lý HLV Trịnh Duy Quang chia sẻ những hình ảnh đẹp này trên…

“Chất chơi” như HQ Mỹ: Loại biên tàu chiến 6 năm tuổi từng gặp chiến hạm Gepard của Việt Nam?

USS Coronado (LCS 4) của Hải quân Mỹ và khinh hạm Lý Thái Tổ (HQ-012) trong một sự kiện năm 2017 tại Cam Ranh (Nguồn: BQP Hoa Kỳ). Mặc dù nhiều…

Những chiến sỹ Công an chuyên bảo vệ hàng đặc biệt

Những người lính quả cảm cứu rừng Đoàn tàu đành dừng chờ 12 tiếng đợi lực lượng chức năng khắc phục sự cố, trong khi yêu cầu của việc vận…

Phòng chống nCoV, CSGT tiếp tục phát khẩu trang cho người tham gia giao thông

 CSGT phát khẩu trang miễn phí cho người dân tham gia giao thông. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Cục CSGT, được sự đồng ý…

Vì sao Trường Đại học Y Hà Nội vẫn tiếp tục học giữa lúc dịch do virus Corona lan nhanh?

Hàng trăm bác sĩ tương lai được cung cấp kiến thức đầy đủ, khoa học về bệnh dịch Corona Bác sĩ cần có kiến thức đúng để hành động…

Tiết lộ loại radar bắt được máy bay tàng hình của Việt Nam

Trong bối cảnh đối mặt thời đại công nghệ tàng hình, quân đội Việt Nam đã trang bị các radar RV-02 có khả năng phát hiện máy bay chiến đấu tàng hình.…

Việt Nam tự sản xuất đạn pháo AK-176 cho loạt tàu chiến hiện đại

Theo một tài liệu đạn pháo được công bố công khai tại Triển lãm – Hội chợ Việt Bắc 2019, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam đã sản xuất thành…

Nơi người dân “mê” thịt chuột hơn thịt gà ở Hà Nội

Vào vụ đông xuân, tháng 11 đến tháng 2 âm lịch, khi những cánh đồng đã gặt hái xong, chuột đồng được “vỗ béo”, nhưng ít nơi trú ngụ, người dân…

‘Washington hiểu 10 quả Sarmat đủ xóa sổ toàn nước Mỹ’

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga Alexey Krivoruchko vừa mới thông báo: “Năm 2021 tới, Các Lực lượng Vũ trang (CLLVT) Liên Bang Nga sẽ bắt đầu…

Galaxy Z Flip và thách thức của smartphone gập

Tại triển lãm CES diễn ra hồi tháng 1, hàng loạt thiết bị công nghệ màn hình gập như smartphone, tablet, laptop... được trình làng. Trong sự kiện…

Cần Thơ: Hai Đại úy Công an có nhóm máu hiếm, hễ được gọi là đến bệnh viện hiến máu

Công việc khá bận rộn dịp Tết, nhưng Đại úy Nguyễn Việt Khởi – Phó Đội trưởng Đội đăng ký xe, Phòng CSGT Công an TP Cần Thơ vẫn sắp xếp trò chuyện với…

Hà Nội hửng nắng trước khi đón đợt không khí lạnh mới

Chiều nay 13/2, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia)…

1.500 quân nhân Singapore đóng gói 5,2 triệu khẩu trang tặng người dân

Khoảng 1.500 quân nhân thuộc SAF gấp rút đóng thùng hàng triệu khẩu trang y tế Báo Straits Times ngày 31-1 đăng một loạt hình ảnh các…

Giới chuyên gia: Trung Quốc không cố tình hoặc vô tình thả coronavirus mới

Các nhà nghiên cứu gửi các mẫu phân và bộ phận của dơi họ bắt được trong hang động tới Viện Virus học Vũ Hán để tìm coronavirus. Ảnh: Ecohealth…

Poco ra mắt smartphone giá rẻ mới

Năm 2018, thương hiệu Poco (Pocophone) lần đầu xuất hiện trên thị trường với Poco F1 - mẫu smartphone giá rẻ trang bị chip xử lý cao cấp Snapdragon…

Tướng Mỹ cay đắng: “Phải lo cả đời” 64 lính Mỹ chấn thương não bởi tên lửa của Iran?

Lính Mỹ tại một mục tiêu bị phá hủy sau tập kích tên lửa của Iran hôm 8/1/2020 Cuộc tập kích tên lửa của Iran nhằm trả đũa cho…

Chân dung Thần tiễn suýt bắn chết Thành Cát Tư Hãn

Trong đại quân hùng mạnh của Thành Cát Tư Hãn, Triết Biệt được coi là một trong những cung thủ xuất sắc nhất. Tài năng bắn tên thiện xạ cùng khả năng…

Giá vé máy bay đồng loạt giảm kỷ lục, Hà Nội – TP.HCM chỉ còn 199 ngàn đồng

Ghi nhận của PV VTC News cho thấy, giá vé máy bay hạng mức phổ thông của hãng Vietjet Air tuyến Hà Nội đi TP.HCM ngày 19/2 chỉ còn 299 ngàn đồng.…

Ngày mai (7/2), không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ

Hà Nội mù sương sáng 6/2. Ảnh: Tiền phong. Dự báo, khoảng ngày mai (07/02), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu Đông Bắc của Bắc Bộ,…

Hàng không mẫu hạng 13 tỷ USD của Mỹ không thể tự vệ khi tham chiến

Theo những thông tin mới nhất vừa được truyền thông Mỹ tiết lộ, tàu sân bay trị giá 13 tỷ USD của nước này chiếc USS Gerald R. Ford hoàn toàn không…

Sao Việt làm gì trong ngày Valentine

Chi Pu dành ngày Valentine bên hot girl SunHT, Salim. Họ là bạn thân thiết suốt nhiều năm qua. Chi Pu từng tâm sự khi yêu cô chỉ tập…

Vì sao chỉ xuất hiện 3 phút trong “Tây Du Ký” nhưng mỹ nhân này vẫn nhận cát-xê cao nhất

Mỹ nhân nhận được đãi ngộ cao nhất "Tây Du Ký" Có thể nói, dù không xuất hiện nhiều trong "Tây Du Ký", nhưng vai Ân tiểu thư do nữ diễn viên…

Bỏ qua lớp tàu Gepard 3.9, Việt Nam liệu có tiến thẳng lên khinh hạm lớp Steregushchy?

Đại diện nhà máy đóng tàu Zelenodolsk - nơi chế tạo những chiếc Gepard 3.9 cho Hải quân Việt Nam vừa ra thông báo rằng quá trình đàm…

Nga hãnh diện về hệ thống phòng thủ đánh chặn tên lửa địch trong thời gian chưa đầy 1 phút

Hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa bảo vệ thủ đô Moscow của Nga là một trong những hệ thống đánh chặn hiện đại nhất trên thế giới;…

Phiên bản AirPods Pro giá rẻ đang được sản xuất

Theo thông tin từ Digital Trends, phiên bản rẻ tiền hơn của AirPods Pro mang tên AirPods Pro Lite đang được sản xuất. Apple vẫn sẽ ra mắt nó bất chấp…

Phát khẩu trang miễn phí, du khách nước ngoài đánh giá cao Việt Nam trong nỗ lực chống virus corona

Việc phát khẩu trang miễn phí diễn ra từ 9 giờ sáng ngày 2-2 tại 2 địa điểm có đông người dân qua lại, đó là Ga Hà Nội (120 đường Lê Duẩn,…

Tuyển bóng đá Việt Nam có 10 ngày chuẩn bị cho trận gặp Malaysia

Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã xác nhận lùi lịch tổ chức các giải quốc nội Việt Nam mùa 2020. V.League sẽ khai mạc vào ngày…

Tin tức cập nhật

29/2 – Ngày phái đẹp… tỏ tình

Tuy nhiên, có một điều không phải ai cũng biết, đối với nhiều nước châu Âu, đây chính là ngày phái nữ giành quyền “chủ động”. Họ có thể tỏ tình, thậm…

Loạt ảnh hiếm có khó quên về Chiến tranh thế giới 2

Một người lính thuộc Không quân Hoàng gia Anh kiểm tra, chuẩn bị sẵn sàng để những quả bom được mang đi làm nhiệm vụ chống lại lực lượng…

Công Phượng tái hiện màn ăn mừng câu cá trên đất Singapore

Công Phượng đang có phong độ rất tốt ở AFC Cup khi anh có bàn thắng đầu tiên vào lưới Yangon United hôm 11/2. HLV Chung Hae-seong tiếp…

Ô tô bị trộm ‘vặt’ mất gương, tự ý gắn gương tạm vẫn bị phạt tiền

Hiện nay tại Việt Nam, một chiếc ô tô được trang bị đầy đủ nhưng trong khoảng một thời gian ngắn bị mất đi cặp gương đã không còn lạ lẫm.…

Thổ Nhĩ Kỳ vỡ trận ở Syria: Một loạt tiền đồn quân sự bị bao vây, lính chết trận tăng nhanh

Theo thông tin cập nhật chiến sự mới nhất, ngày hôm qua (25/20) các lực lượng Quân đội Chính phủ Syria đã tái chiếm được địa bàn Kafranbel ở…

Nhật Bản khó kiểm soát Covid-19, Thế vận hội Olympic đối diện nguy cơ chưa từng có trong lịch sử: Hủy bỏ vì dịch bệnh

Mới đây, CNBC đã đưa tin, một thành viên trong Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) cho biết việc tổ chức Thế vận hội vào mùa hè này tại Tokyo là quá nguy…

Những hàng bún riêu ngon hút khách ở Hà Nội

Bún riêu Huyền Thu: Là một trong những quán bún riêu không còn xa lạ đối với người dân Hà Nội, nơi đây thu hút đông đảo thực khách…

Tại sao sạc không dây bao năm vẫn chậm?

Sau nhiều năm xuất hiện, công suất sạc không dây đã tăng từ 5 W lên 10 W, 15 W. Trong khi công suất sạc có dây đã lên 45 W hay 55 W, sạc không dây vẫn…

Phiến quân sụp đổ, QĐ Syria thần tốc tiến về đường M4: “Lá chắn sống” của Thổ vỡ vụn

Theo al-Masdar News, đêm hôm qua 24/2 được xem là một đêm dài đối với các nhóm phiến quân thánh chiến ở Nam Idlib khi chúng liên tiếp để mất một…

Đẹp ngỡ ngàng mùa hoa sưa nở trắng trời Hà Nội

Thời điểm giao mùa cuối tháng 2 đầu tháng 3 với nắng tỏa kết hợp se se lạnh cũng là lúc mùa hoa sưa Hà Nội nở rộ nhất. Thời điểm giao mùa cuối…